Trường Mẫu giáo Long Điền B là trường vừa đạt chuẩn ( 8/ 2018) . Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mẫu giáo Long Điền B xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mẫu giáo Long Điền B, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu gắt gao của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

100% Giáo viên hiện nay của trường đều trên chuẩn. Mỗi ngày giáo viên lên lớp đều sử dung CNTT, thực hiện đầy đủ các hoạt động trong ngày, đúng thời gian biểu quy định.  

100% Gv xếp loại chuẩn nghề nghiệp cuối năm đều đạt khá trở lên.

- Gv đa số trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục trẻ theo chương trình của Bộ, sở , Phòng.

Sĩ số lớp học:

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 1 lớp với 28 cháu 

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 2 lớp với  61 cháu.

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 8 lớp với 218 cháu