Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Long Điền B, Chợ Mới, An Giang