Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Long Điền B, Chợ Mới, An Giang
 06/11/18  Bản tin trường  537
Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ theo Điều lệ trường mầm non. Có tư cách đạo đức tốt, phẩm chất chính trị vững vàng, nhiệt tình, có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năng động, sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ. Trình độ chuyên môn đạt ...